Drachtster Boys in de coronacrises

Voorlopig lijkt het ergste achter de rug. Op de velden wordt weer getraind, er is weer levendigheid in het Drachtster Bos, binnenkort is er weer een Algemene Ledenvergadering. maar Drachtster Boys heeft natuurlijk nog steeds te kampen met de gevolgen van de lock down van de afgelopen maanden. Hoe staat de club ervoor? Ciska Borger sprak met voorzitter Gijs Lokhorst en secretaris Wiebe van der Veen.

Gijs Lokhorst

Door Ciska Borger

“We mogen de wei weer in! Niets mooiers dan met een team het veld op, trainen met elkaar, in de buitenlucht. En langzaam maar zeker gebeurt dat ook weer in het Drachtster Bos. Maar wat waren het onwerkelijke tijden afgelopen maanden.”

Aan het woord is Gijs Lokhorst, voorzitter van onze club. “We gingen richting de mooiste tijd van het jaar, naar de ontknopingen van de veldcompetities. Maar van het een op het andere moment was dat allemaal afgelopen. Lang hebben we er trouwens niet bij stilgestaan. Vanuit die onwerkelijkheid zijn we heel snel praktisch aan de slag gegaan.” Het bestuur wilde direct concreet schakelen en acteren. Kijken naar de impact, naar de risico’s, het financiële plaatje, naar schadeposten. “Dat hebben we allemaal in kaart gebracht en daarbij verschillende scenario’s geschetst. En dat doen we nog steeds wekelijks. Het is een going concern, we houden nauwlettend in de gaten hoe de vlag erbij hangt.”


Gemis

Wiebe van der Veen, secretaris en vicevoorzitter van de club, beaamt het onwerkelijke gevoel van Gijs. “Ik had er een heel dubbel gevoel over. Ik snap wel dat we moesten stoppen met voetballen. Maar je valt in een gat. Als gezin staat ons hele weekend van vrijdagavond tot en met zondag in het teken van voetbal. Ineens hoef je niets. Eerst is dat nog wel relaxt, maar na een paar weken was ik er wel klaar mee.” Wat voor Wiebe geldt, geldt voor heel veel leden. De gezelligheid, de wedstrijden, de sociale contacten op en rond het veld, ineens was het allemaal voorbij. Maar hoe de leden van Drachtster Boys met de totale lockdown wat betreft voetballen zijn omgegaan, vindt Gijs prijzenswaardig. “Al snel stroomden de berichten binnen. We hebben samen de club, dus we willen ook samen proberen de club staande te houden. We hebben opzeggingen binnen gekregen, maar we kregen ook berichten van leden die een extra financieel steentje wilden bijdragen. Voor ons was dat zo’n fijne bevestiging; dat we een echte vereniging zijn, met een geweldig saamhorigheidsgevoel.” Wiebe: “Binding is er zeker. En achter de schermen ging er veel door. Je merkt extra hoe flexibel mensen zijn. Snel ontstonden er nieuwe overlegvormen. Er kwamen allerlei ideeën voor sponsoring. Teamindelingen voor het volgend seizoen zijn via digitaal overleg gemaakt. Veel mensen waren enthousiast voor de vereniging bezig. Daar zit het verenigingsgevoel.”

Samen oplossen

In voor en tegenspoed. Daar gaat het om wat Wiebe betreft. “In ons beleidsplan staat dat we transparant willen zijn. De mooie dingen delen we met elkaar, maar ook laten we de vervelende dingen niet onbesproken. Transparantie is daarbij heel belangrijk. Een eenduidige boodschap uitdragen en mensen aanspreken op het clubgevoel. Dat is wat we hebben gedaan.” Gijs vult hem aan: “Daarbij hoort ook de contributie. Die hebben we nu eenmaal nodig om de club op de been te houden. We hoeven er niet te dramatisch over te doen, maar we hopen toch de teamspirit aan te spreken. Het is ons cluppie en we lossen dit sámen op.” Gelukkig kon de club over de brede linie op veel positieve berichten rekenen. “We krijgen zelfs dagelijks nieuwe aanmeldingen binnen. Het lijkt of het buitensporten momenteel extra trekt.”

Juiste voorzieningen treffen

Gijs Lokhorst hoopt ook op steun uit de gemeente. “We zijn in gesprek met de gemeente. Gelet op het belang in de gemeente dat we blijven sporten hebben de verenigingen steun nodig in deze tijd. De gemeente is steun aan het overwegen en dat duurt al een tijdje. Betaling van de huur is opgeschort maar er is nog geen sprake van kwijtschelden van huurverplichtingen. We rekenen op stevige steun van de gemeente.”

Daarnaast kan Drachtster Boys rekenen op loyale sponsoren. En verder zal de club er zelf alles aan doen om binnen de 1,5-metermaatschappij alle voorzieningen te treffen om het voetbal zo veel mogelijk door te kunnen laten gaan. “Gecontroleerd kunnen we zeker weer allerlei activiteiten organiseren. Vooral piekmomenten hebben daarbij onze speciale aandacht. Ook is er het idee om van de zomer langer door te gaan. De teams willen wel. Wij zorgen voor de randvoorwaarden. Het is best een operatie om alles volgens protocol te laten verlopen, maar wij gaan ervoor. Met enige spanning zie ik de toekomst wel rooskleurig tegemoet. De veerkracht is groot”, besluit Gijs Lokhorst.

Wiebe van der Veen