Eregalerij

Duizenden leden heeft Drachtster Boys (gehad). Allemaal even waardevol. Sommige leden hebben zich extra onderscheiden, door het vele werk dat zij verricht hebben en nog steeds verrichten. Voor hen heeft Drachtster Boys verschillende onderscheidingen: het erelidmaatschap, het lidmaatschap van verdienste en de waarderingsspeld.

Erevoorzitter

Dhr. S. Lindeboom† 1980

Ereleden

F. Lindeboom 1988

A. Verwoert † 1990

R.L. van der Scheer 1993

S. van der Wal † 1998

J. van der Werff 2001

R. Gjaltema † 2003

B.G.M. Siemerink 2013

W. Veenstra 2014

Leden van verdienste

L. van der Harst † 1985

G. Huisman † 1989

S. van der Werff † 1989

H. Schanstra 1994

E. van der Harst 1997

G. Vermist 2001

G. Plantinga 2006

H. van der Laan 2006

T. Mulder 2007

A.R. Zijlstra 2007

W. Jansma 2008

C.R. Alserda 2012

G.J. Liefers 2014

J.W. Visser 2018

J.W. Renkema 2019

Waarderingsspeld

H. Goudkamp 2009

E. Spinder 2009

K. Goudemond † 2013

P. Schuurkes 2013

A. de Kwaadsteniet 2014

T. Heeringa 2014

E. Koene 2016

J. de Boer 2018

H. Duursma 2018

Erelid: Roelof ('Roel') van der Scheer

Roelof van der Scheer
Van der Scheer bij het naar hem genoemde pleintje

Interview in maart 2018 met Henk de Groot

Drachtster Boys en Roel van der Scheer. Je kunt ze in één adem noemen. Al 70 jaar is hij vergroeid met de club. Een man die altijd klaar stond en staat voor de club. Soms ging het te ver, ontdekte hijzelf. Alles moest wijken voor de club. Maar er waren grenzen. Hij verlegde zijn prioriteit. Drachtster Boys daalde voor hem van de eerste naar de tweede plaats. Wat bleef is zijn levenswerk voor zijn club: ‘Het is een stuk van mijn leven.’ Als beloning voor zijn inzet draagt het plein voor het clubhuis zijn naam: Van der Scheerplein.

Al weer 13 jaar woont Roel van der Scheer (82) met zijn vrouw in een appartement aan de Markt in Drachten. Wanneer hij van uit zijn comfortabele fauteuil door het raam kijkt valt het oog op café Marktzicht. Daar waar het allemaal begon voor Drachtster Boys en Roel van der Scheer. Een oproep in de krant in maart 1948 om tot oprichting te komen van een christelijke voetbal vereniging, bracht zo’n 35 mensen naar het café. Daaronder ook de 11-jarige Roel van der Scheer, samen met een zevental leeftijdgenootjes. De club werd nog dezelfde avond opgericht en Roel mocht lid worden. Op het Oranjeterrein, in oost-Drachten in de vogelbuurt, werden de eerste balletjes getrapt. Jeugdvoetbal was er nog maar amper. Wel sloten buurtclubjes zich aan bij de nieuwe club. Het jeugdvoetbal kwam pas van de grond nadat er was verhuisd naar het VVV terrein. Op de oude drafbaan/ijsbaan in het centrum. De club groeide als kool, met als gevolg: ruimtegebrek. Die groei kwam mede door de komst van Philips naar Drachten. Vanuit Eindhoven meldden zich goede spelers aan. Dat had aantrekkingskracht. Intussen werd, mede door de komst van nieuwe leden van buitenaf, de identiteit ‘christelijk’ gewijzigd in het neutrale ‘zaterdagvoetbal’.

In 1966 volgde een verhuizing naar de Zuiderhogeweg. Ook op deze accommodatie was er al snel ruimte tekort. Het was behelpen tot 1978, toen het huidige sportpark ‘Drachtster Bos’ in gebruik werd genomen. Niet iedereen was even gecharmeerd. Want, zo was de gedachte, dat kon wel eens veel leden gaan kosten. De accommodatie zou te ver van het centrum liggen. Niets bleek minder waar. De club groeide in één jaar van 45 naar 55 elftallen. Nadien heeft de groei zich gestaag voortgezet tot een club met nu bijna 1000 leden.

Roel van der Scheer werkte van 1962 tot aan zijn pensioen in 1995 bij Philips als salarisadministrateur in Drachten, Groningen en Hoogeveen. Hij wist dus om te gaan met cijfertjes. Hij heeft zijn sporen bij de club niet verdiend als voetballer. Zijn grootste inbreng was in de organisatie. Nog op de Zuiderhogeweg werd hij door wijlen voorzitter Lindeboom gevraagd om een onderhoud. Het was voorafgaand aan een wedstrijd tegen Zeerobben, herinnert Roel zich nog goed. Een accommodatie was er niet. Het gesprek werd gevoerd in de bosjes rondom het veld. De boodschap was duidelijk: ‘Wij vinden dat jij maar penningmeester moest worden.’ Roel vroeg bedenktijd. Hij vond het eervol en besloot het verzoek te honoreren. Pas 25 jaar later, in 1993, doeg hij het over aan zijn opvolger. Het was in een tijd dat de contributie nog contant werd opgehaald in ruil voor een zegeltje. Aan deze omslachtige wijze heeft Roel snel een einde gemaakt. Binnen enkele jaren werd het per bank of giro geïnd. Het was voor de penningmeester soms lastig als de uitgaven de inkomsten dreigden te overstegen. Dan moest er bezuinigd worden, of de inkomsten verhogen. Het waren moeilijke keuzes. Terugkijkend vindt Roel dat vroeger alles gemoedelijker was. Er waren minder regeltjes en minder financiële rompslomp.

Na zijn terugtreding werd Roel bij de eerste wedstrijd van het seizoen 1993-’94 tegen Genemuiden gevraagd of hij wilde assisteren bij de kassa. Er werd veel publiek verwacht. Daar aangekomen waren er al leden van het bestuur en er hing een doek voor een kassa. Vreemd vond Roel, tot er een toespraak kwam en het doek werd weggetrokken. Er kwam een bord te voorschijn met het opschrift:

Van der Scheer plein.

Penningmeester van 1967 – 1993.

Hij stond perplex, maar was ook trots.

Roel heeft 40 jaar lang gezorgd voor een balsponsor bij de wedstrijden van het eerste elftal. Daarnaast was hij scheidsrechter begeleider en zat na de brand in het clubhuis in de bouwfondscommissie. Opbrengst 125 000 euro. Daarnaast maakte hij deel uit van de sponsorwervingscommissie en zat in de jubileumcommissie bij het 50-jarig bestaan van de club. Over de sportieve toekomst van de club: ‘Drachtster Boys behoort thuis in de hoofdklasse. Maar, nee, niet in een divisie met spelers met een arbeidsovereenkomst. Die kant moeten we niet op.’