Extra coronamaatregelen raken ook Drachtster Boys

Het kabinet heeft op 28 september extra maatregelen getroffen die uiteraard ook gevolgen hebben voor onze vereniging. Deze maatregelen zijn dinsdag 29 september om 18.00 uur ingegaan en zijn verstrekkend te noemen.

Zicht vanaf zuid

Positief is dat we kunnen blijven doen waarvoor we zijn opgericht: trainen en het spelen van wedstrijden in competitieverband. Als club zullen we alles in het werk stellen om er oor te zorgen dat de noodzakelijke randvoorwaarden zijn ingevuld. De belangrijkste maatregelen zetten we even op een rij. Op de websites van RIVM, NOC-NSF, Rijksoverheid en KNVB kun je alle informatie vinden.


Vanaf dinsdag 29 september moet de horeca op sportlocaties en -complexen tijdelijk gesloten blijven, dus ook onze kantine. Toeschouwers zijn voorlopig niet toegestaan op sportaccommodaties en dus ook niet op ons sportpark het Drachtster Bos. Het doel van de maatregel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. 


Concreet betekent dit:

Ouders mogen niet naar de trainingen en wedstrijden van hun kind(eren) komen kijken;

Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 19 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Zorg er wel voor dat je het aantal rijouders beperkt tot dat wat je nodig hebt om naar de wedstrijd te komen;

Als kinderen sporten op de eigen sportaccommodatie voor bijvoorbeeld een training of thuiswedstrijd, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten;

Ligt de sportlocatie buiten je eigen woonplaats? Dan mag je blijven kijken maar zorg voor het naleven van de regels. Carpoolen wordt waar mogelijk gestimuleerd;

Wel welkom zijn de personen die een rol hebben bij de organisatie van de wedstrijden / trainingen. Naast de spelers is dat de gebruikelijke bezetting van coaches, officials, bestuursleden, vrijwilligers en/of chauffeurs;

Voor teams tot JO-10 doet het bestuur aanvullend verzoek de zorg en begeleiding van onze kleinsten te garanderen. Indien daartoe ouders worden ingezet beschouwen we deze als begeleiding en mogen deze aanwezig zijn. Aantal ouders dat voor die zorgtaken is aangewezen is maatwerk per team. Uiteraard geen vrijbrief voor alle ouders, enkel en alleen een zeer beperkt aantal ouders afhankelijk van omvang en samenstelling van het team. Het bestuur rekent op jullie medewerking en begrip.

Als bestuur doen we een dringend beroep op alle leden en betrokkenen bij onze vereniging om de gedwongen maatregelen op te volgen. Laten we hopen dat we dan over drie weken weer naar de vorige maatregelen kunnen.

Aantal praktische zaken bij thuiswedstrijden

Spelers / speelsters ontvangen gewoon ranja / thee;

Clubhuis blijft geopend voor wedstrijdzaken. Wedstrijdsecretariaat en waar nodig bestuurskamer zijn op wedstrijddagen geopend. Volg de instructies op van de bestuursleden die aanwezig / in dienst zijn dan wel door hen aangestelde waarnemers;

EHBO is net als altijd de gehele dag aanwezig;

    Vergaderingen kunnen blijven plaatsvinden. Uiteraard wel plannen in overleg zoals te doen gebruikelijk.