Trainingen bij de jeugd deels hervat

Het bestuur van vv Drachtster Boys heeft deze week gesproken over de versoepeling van de regels omtrent samen sporten, zoals minister-president Mark Rutte deze op 21 april aankondigde. Onder begeleiding mag jeugd tot en met 12 jaar vanaf 28 april weer sporten onder begeleiding, van 13 tot 18 jaar ook, maar voor die doelgroep moeten de regels omtrent anderhalve meter afstand in acht worden genomen.

Hoop

Het is nogal een uitdaging, trainingen onder die condities. Want ook bij de jeugd tot en met 12 jaar moeten er wel maatregelen genomen. Tegelijkertijd beseft het bestuur van Drachtster Boys dat de jeugd erom staat te springen om weer ‘de wei in te mogen’. En natuurlijk zouden wij graag weer levendigheid in het Drachtster Bos willen zien.

Trainingen jeugd tot en met 12 jaar: per 30 april

Aangezien deze periode gebruikt wordt voor een grondige aanpak van de natuurgrasvelden, zijn deze tot en met de zomer niet te gebruiken. Voor volgende week dinsdag en woensdag staat herstel en reparatie van de kunstgrasvelden op het programma. Deze velden kunnen dus per 30 april weer bespeeld worden.

Het bestuur heeft gemeend om de trainingen voor de jongste jeugd, tot en met 12, weer toe te staan. De restricties zijn daar het minst complex. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden, maar daarover volgt later meer informatie. Meerdere ploegen in deze leeftijdscategorie hebben aangeven dat ze weer willen trainen.

Jeugd 13 t/m 18: voorlopig nog geen training

Voetbal is een contactsport. Het bestuur van Drachtster Boys vindt het nog te vroeg om ook deze leeftijdscategorie te laten trainen op onze velden. We gaan wel de voorwaarden bestuderen en in overleg met trainers om te kijken hoe een ‘anderhalvemetertraining’ er uit kan komen te zien, maar op dit moment is er nog te veel onduidelijk om training voor deze leeftijdscategorie toe te staan. Wellicht een teleurstelling voor velen, maar we hopen op jullie begrip.

Nadere info over de hervatting van de trainingen voor de jongste categorie volgt.