'We staan voor elkaar'

Met enige maar gepaste teleurstelling richt ik me tot jullie allemaal. Tot jou als voetballer, ouder, supporter, vrijwilliger, sponsor , in welke rol dan ook je betrokken bent bij onze mooie vereniging.

We leven in een hele bijzondere tijd, allen zijn we onderdeel van een tijd die alle geschiedenisboeken gaat halen. Een periode van crisis en grote uitdagingen. De coronacrisis raakt ons allemaal en de onzekerheid hoe het verder gaat verlopen houdt ons allemaal bezig. De onzekerheid over wat komen gaat maakt ons ongerust en bezorgd.

Gijs Lokhorst

Er is natuurlijk maar één zaak echt belangrijk en dat is de gezondheid van ons allemaal. Het is volstrekt logisch en terecht dat alles op alles wordt gezet om het virus te bestrijden.

Inmiddels is duidelijk dat we de komende periode niet meer gaan voetballen. De KNVB heeft besloten dat de competities niet meer worden hervat. Geen eindstanden, geen kampioenen, geen degradanten en promovendi. Ook geen bekerwinnaars. En natuurlijk, dat we de komende periode niet meer kunnen voetballen maakt ons best wat verdrietig. De mooie tijd van het jaar komt er aan en niets is dan zo leuk dan een potje voetballen of heerlijk ontspannen langs de zijlijn staan.

Als club staan we nu voor enorme uitdagingen. Geen voetbal op de club betekent ook geen inkomsten. Geen entreegelden, geen kantineopbrengst en geen opbrengst uit andere activiteiten. Maar vele lasten blijven op ons rusten. Dat zijn allemaal ‘ aardse zaken’ , elkaar niet zien en ontmoeten als mensen binnen de vereniging missen we het meest.

Als bestuur zijn we voortdurend en intensief bezig om de gevolgen in kaart te brengen en waar nodig en mogelijk maatregelen te nemen. De financiële gevolgen voor de club zijn fors en oplossingen zijn nodig. Nadenken over wat te doen met vragen over de contributie. De laatste en enige betaling over dit seizoen is in mei.

Overigens heeft het bestuur niets over de contributie te zeggen, dat is aan de Algemene Ledenvergadering.

We voeren overleg met de KNVB, de gemeente, andere verenigingen en onze huisbankiers. Initiatieven zijn uitgewerkt om voorraden uit het clubhuis te verkopen om te voorkomen dat artikelen over datum raken.

Het bestuur zal tijdens de eerstvolgende ledenvergadering inzicht geven over de financiële gevolgen van de coronacrisis voor onze club en de manier waarop we maatregelen hebben getroffen.

We hebben de overtuiging dat we als vereniging goed door deze donkere periode heen komen. Omdat we een echte vereniging zijn. En solidariteit, betrokkenheid en saamhorigheid tot onze basishouding horen. We staan voor elkaar. Spelers, ouders, vrijwilligers en onze geweldige sponsoren, allen die betrokken zijn bij de club hebben de echte drive om te vechten voor het belang van ons Drachtster Boys.

Dankbaar en blij ben ik met jullie fantastische clubliefde.

Mede namens het bestuur wens ik jullie fijne paasdagen toe. Wees de komende periode voorzichtig, denk om je zelf en blijf gezond.