Uitnodiging EXTRA Algemene ledenvergadering VV Drachtster Boys

Het bestuur van vv Drachtster Boys nodigt alle leden of hun wettelijke vertegenwoordigers uit voor een extra Algemene Ledenvergadering, conform de afspraken daarover in de reguliere vergadering in december 2018. Datum: donderdag 11 april 2019
Plaats: kantine VV Drachtster Boys
Tijd: 20:00 uur


Het gaat om een gewijzigde datum. Eerder hebben we woensdag 10 april in een nieuwsbrief vermeld. Op deze avond is er een grote voetbalwedstrijd op tv en vele leden willen hier graag naar kijken. Om iedereen in staat te stellen om naar de ledenvergadering te komen heeft het bestuur besloten de vergadering een dag op te schuiven.

Op de agenda staat één belangrijk inhoudelijk onderdeel, namelijk een voorstel om de statuten te wijzigen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 december 2018 is een voorstel besproken om in bijzondere omstandigheden voetbal op zondag, in afwijking van de statuten mogelijk te maken.


Voor en tegenstanders hebben zich vervolgens gezamenlijk gebogen over dit voorstel. Dat heeft geleid tot het voorstel zoals dat tijdens de extra Algemene Ledenvergadering van donderdag 11 april aanstaande aan de orde zal komen. Het gevolg van een wijziging van de statuten is, dat ook een dispensatieregeling en een wijziging van het Algemeen Reglement moeten worden vastgesteld. Daarom staan deze punten ook op de agenda.


Agenda

Opening en vaststelling agenda


Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering 19 december 2018
(bijlage I)

 

Ingekomen stukken en mededelingen


Voorstel wijziging statuten (bijlage II)


Voorstel dispensatierichtlijnen (bijlage III)


Voorstel wijziging Algemeen Reglement (bijlage IV)


Rondvraag


Sluiting


Deze agenda wordt gepubliceerd op het officiële publicatiebord in de hal van ons clubhuis en op de website van VV Drachtster Boys. De vergaderstukken liggen vanaf woensdag 3 april 2019 ter inzage in het clubhuis. Wanneer iemand deze wil inzien, kan dat. Dan graag een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om een afspraak te maken. Op maandag 8 april 2019 zal de secretaris van 19:30 tot 20:30 aanwezig zijn in het wedstrijdsecretariaat. Dan kunnen de stukken worden ingezien en hoeft geen email te worden gestuurd.

Minderjarige leden kunnen worden vertegenwoordigd door hun wettelijk vertegenwoordiger (Statuten artikel 17.1a).

Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd lid van achttien jaar of ouder. Een lid kan slechts namens één ander lid als gemachtigde optreden. Een machtigings- formulier kan worden aangevraagd bij de secretaris (Statuten artikel 17.3).

Het bestuur rekent en hoopt op een goede opkomst.

webshop-drachtsterboys

Twitter

Onze sponsors